Facebook Pixel

Politica de confidențialitate

Siguranta datelor dumneavoastra este importanta pentru noi, dintotdeauna.

Va informam ca respectam si Regulamentul UE pentru Protectia Datelor si va confirmam ca datele dumneavoastra  sunt in siguranta la BCR.

Acest website www.silvermountain-resort.ro („site-ul”) este operat de către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. („BCR”). BCR poate fi mentionat în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

 

Website-ul BCR poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu activitatea BCR și cu privire la care BCR nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate BCR, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dumneavoastra

 

BCR și confidențialitatea datelor

BCR prelucrează datele cu caracter personal în calitate de Operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, BCR prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

- pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă aici.

- în măsura în care sunteți un terț fără a avea o legătura directa cu BCR (fara sa existe contracte incheiate si asumate de catre BCR) şi în funcţie de activitatea desfăşurată, BCR prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter, în scopul:

(i)      încheierii unei tranzacţii imobiliare (incluzând dar fără a se limita la operaţiuni de vânzare-cumpărare, închiriere) în legătură cu unul dintre imobilele aflate în patrimoniul BCR sau în legătură cu încheierea unei tranzacţii imobiliare privind un imobil faţă de care BCR manifestă un interes legat de dobândirea dreptului de proprietate sau a oricăruia dintre atributele acestuia (ex. obţinerea unei drept de folosinţă). Într-o atare situaţie, schimbul de informaţii şi documente, inclusiv promovarea ofertei imobiliare, putându-se realiza inclusiv prin intermediul telefonului şi aplicaţiilor specifice telefoanelor inteligente şi tabletelor;

(ii)     gestionării relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);

(iii)   asigurării securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale – în situaţia în care vizitaţi oricare dintre sediile / unităţile bancare şi/sau imobilele aflate în patrimoniul BCR, imaginea dumneavoastră este prelucrată în acest scop;

 

In acest context, persoanele vizate vor fi urmatoarele:

- persoane fizice interesate în încheierea tranzacţiei imobiliare în legătură cu unul dintre imobilele aflate în patrimoniul BCR sau în legătură cu încheierea unei tranzacţii imobiliare privind un imobil faţă de care BCR manifestă un interes legat de dobândirea dreptului de proprietate sau a oricăruia dintre atributele acestuia

- vizitatori ai paginilor de internet care sunt administrate de  Banca Comerciala Romana

- membrii de familie  ai persoanelor interesate si/sau ai clienților

- reprezentanții legali sau persoane fizice implicate în activitatea clienților persoane juridice

- beneficiari reali ai clienților persoane juridice

- asociați sau acționari direcți sau indirecți ai clienților persoane juridice

- reprezentanți legali ai partenerilor contractuali persoane juridice

- persoane fizice implicate în activitatea partenerilor contractuali persoane juridice

- persoane împuternicite

- terți garanți persoane fizice

- evaluatori externi

- brokeri, persoane fizice

- jurnaliști care participă la evenimentele organizate de către BCR

- vizitatori din sediile / unităţile bancare şi/sau imobilele aflate în patrimoniul BCR 

 

Informațiile pe care le prelucrăm

BCR prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum datele de identificare din copia cartii de identitate in vederea încheierii tranzacţiei imobiliare sau verificarilor necesare  pentru indeplinirea cerintelor legale sau a intereselor legitime ale BCR si alte informatii cu caracter personal rezultate din documente care stau la baza tranzactiilor imobiliare, date de tranzacționare, date rezultate din activitatea de profilare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către BCR in care sunteti implicat.

 

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR.

 

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dvs.:

 

BCR prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

 

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea fraudelor si garantarea secretului bancar  prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor bancare oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al BCR, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

b) conformarea cu normele legale aplicabile în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interes ;

c) gestiune administrativ – financiară;

d)păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

e) audit intern;

f) asigurarea securității în incintele BCR și ale sucursalelor sale;

g) gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);

h) implementarea masurilor tehnice sa asigure securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta.

 

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, BCR se va baza în măsura în care este necesar și pe interesul său legitim în desfășurarea activitatilor specifice obiectului de activitate.

 

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

b) monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor asumate de partenerii contractuali / cumparatori/vanzatori /locatori/locatari ai BCR (persoane fizice) și/sau de clienți faţă de oricare dintre entităţile din Grupul BCR;

 

C.  În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

a) scopuri de marketing simplu, PR și comunicare

b) gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră cu privire la serviciile realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite oferte;

c) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR și / sau ale subsidiarelor sale în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;

d) proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate);

e) încheierea unei tranzacţii imobiliare (incluzând dar fără a se limita la operaţiuni de vânzare-cumpărare, închiriere) în legătură cu unul dintre imobilele aflate în patrimoniul BCR sau în legătură cu încheierea unei tranzacţii imobiliare privind un imobil faţă de care BCR manifestă un interes legat de dobândirea dreptului de proprietate sau a oricăruia dintre atributele acestuia (ex. obţinerea unei drept de folosinţă).

 

Consimtamant:

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca BCR să obțină consimțământul dumneavoastră.

BCR va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare/brosuri puse la dispoziție de către BCR prin reprezentant / la momentul efectuării unei vizite la oricare dintre sediile / unităţile bancare  şi/sau imobilele aflate în patrimoniul BCR, sau prin email ori prin intermediul  website-ului  BCR (online). Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar BCR va ține cont de preferințele dumneavoastră.

Scopul pentru care este cel mai probabil ca BCR să obțină consimțământul dumneavoastră este reprezentat de evaluarea eligibilităţii Dumneavoastra în scopul încheierii unei tranzacţii imobiliare şi transmiterii de oferte, standard sau personalizate, conform optiunilor Dumneavoastra.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii BCR, entităţile din Grupul BCR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.

 

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE: Cehia.

 

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor ( cel mult 2 ani) precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici:

 

Securitatea datelor

BCR acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure securitatea adecvata  pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, BCR implementează măsuri tehnice şi organizatorice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

 

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: DPO@bcr.ro

 

Puteți, de asemenea, contacta oricând Responsabilul BCR privind protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro (ulterior desemnării acestuia la nivelul BCR). În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politica de Confidențialitate, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: DPO@bcr.ro

 

Va rugam sa ne acordati consimtamantul pentru folosirea datelor personale (nume, telefon, e-mail) in vederea transmiterii in continuare a informatiilor si ofertelor legate de imobilele promovate de BCR.

 

Daca nu vom avea acordul dumneavoastra, nu va vom mai trimite informatii si oferte legate de imobilele promovate de Banca.

 

Vă rugăm să găsiți aici mai multe informatii cu privire la Politica de Confidentialitate si prelucrarea datelor personale.

 

Va multumim pentru incredere!

 

Echipa BCR Managementul Activelor Imobiliare